CHÍNH SÁCH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT KHI MUA CÁC SẢN PHẨM CỦA SMARTMEN 

1. Phạm vi áp dụng

 • Áp dụng trên toàn hệ thống.

2. Nội dung

2.1. Đối với giày da/dép da

 • Mức giảm giá được áp dụng với các sản phẩm Giày da.
 • Chính sách chi ân khách hàng thân thiết cụ thể như sau:

Quà tặng kèm khi mua các sản phẩm giày trong Bảng 2.2

+ Đối với Khách hàng mới (KHM): KHÔNG tặng quà.

+ Đối với Khách hàng cũ (KHC): TẶNG kèm 01 đôi tất hoặc 01 đón gót hoặc 01 bàn chải đánh giày.

 • Phí ship hàng

+ Đối với đơn hàng có 01 sản phẩm giày/dép: 30.000VNĐ/ đơn

+ Đối với trường hợp đơn hàng có từ 2 sản phẩm giày/ dép trở lên: miễn phí ship hàng.

+ Đối với trường hợp khách hàng mua GIÀY kèm với các bộ sản phẩm trong Bảng 2.1: BẢNG COMBO, sẽ được miễn phí ship toàn bộ đơn hàng.

Bảng 2.1: BẢNG COMBO

STT MÃ COMBO GIÁ COMBO
(VNĐ)
1 COMBO XI + BÀN CHẢI 53.000
2 02 ĐÔI TẤT 60.000
3 1 CỐT GIÀY 43.000
4 01 BỘ DÂY CO GIÃN CÔNG SỞ 56.000


Bảng 2.2

STT

(1)

MÃ SP

(2)

GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ)

(3)

GIÁ  KHM (VNĐ)

(4)

GIÁ KHC (VNĐ)

(5)

GHI CHÚ

(6)

1 SMD-01-D 450,000 385,000 355,000
2 SMD-01-N 450,000 385,000 355,000
3 SMD-01-X 450,000 385,000 355,000
4 SMD-02-D 450,000 385,000 355,000
5 SMD-02-N 450,000 385,000 355,000
6 SMD-02-X 450,000 385,000 355,000
7 SMD-07-D 450,000 385,000 355,000
8 SMD-03-X 450,000 385,000 355,000
9 SMD-03-N 450,000 385,000 355,000
10 SMD-03-D 450,000 385,000 355,000
11 SMD-04-D 450,000 385,000 355,000
12 SMD-04-N 450,000 385,000 355,000
13 SMD-05-D 450,000 385,000 355,000
14 SMD-05-X 450,000 385,000 355,000
15 SMD-06-D 450,000 385,000 355,000
16 SMD-06-N 450,000 385,000 355,000
17 SMD-06-X 450,000 385,000 355,000
18 SMD-09-N 450,000 385,000 355,000
19 SMD-08-N 450,000 385,000 355,000
20 GD1-05-X 700,000 618,000 588,000
21 GD5-03-D 780,000 618,000 588,000
22 GD5-03-V 780,000 618,000 588,000
23 GD3-05-S 790,000 618,000 588,000
24 GLS-01-N 780,000 618,000 588,000
25 GD3-02-N 700,000 628,000 598,000
26 GD1-06-T 710,000 635,000 605,000
27 WONDER-01-D 800,000 648,000 618,000
28 STAR-03-SN 775,000 655,000 625,000
29 FASTER-01-T 780,000 655,000 625,000
30 WALKER-01-T 785,000 655,000 625,000
31 STAR-03-ST 775,000 655,000 625,000
32 STAR-04-D 775,000 655,000 625,000
33 STAR-04-T 775,000 655,000 625,000
34 GD1-08-T 860,000 655,000 625,000
35 GD20-D 780,000 660,000 630,000
36 GD3-02-D 860,000 660,000 630,000
37 GD1-05-D 860,000 660,000 630,000
38 SMART-20-X 800,000 665,000 635,000
39 GD20-N 800,000 665,000 635,000
40 GD20-T 780,000 665,000 635,000
41 FASTER-07-T 750,000 665,000 635,000
42 SMART-68-D 800,000 665,000 635,000
43 GDC-03-D 895,000 665,000 635,000
44 GDC-03-X 895,000 665,000 635,000
45 FASTER-01-N 805,000 668,000 638,000
46 TRAVEL-D 815,000 668,000 638,000
47 TRAVEL-K 815,000 668,000 638,000
48 FASTER-03-N 805,000 668,000 638,000
49 TRAVEL-N 815,000 668,000 638,000
50 FASTER-05-D 805,000 668,000 638,000
51 GD800-N 800,000 668,000 638,000
52 TRAVEL-T 815,000 668,000 638,000
53 GD800-T 755,000 668,000 638,000
54 TRAVEL-G 815,000 668,000 638,000
55 TRAVEL-B 815,000 668,000 638,000
56 GDK-02-D 810,000 668,000 638,000
57 GDK-02-N 810,000 668,000 638,000
58 FASTER-03-D 805,000 673,000 643,000
59 SMART-05-T 810,000 673,000 643,000
60 GD289-X 780,000 675,000 645,000
61 GD399-N 800,000 678,000 648,000
62 GL-202-D 950,000 680,000 650,000
63 GL-04-D 860,000 680,000 650,000
64 GL-21-D 785,000 685,000 655,000
65 GD2-08-D 875,000 685,000 655,000
66 GDK-01-D 795,000 685,000 655,000
67 GL-123-D 770,000 688,000 658,000
68 GD6-08-N 800,000 688,000 658,000
69 GL-400-N 800,000 688,000 658,000
70 GC-09-SD 810,000 688,000 658,000
71 GL-35-D 795,000 688,000 658,000
72 FASTER-04-D 805,000 690,000 660,000
73 GS-07-D 800,000 690,000 660,000
74 GLC-29-D 870,000 690,000 660,000
75 GD288-S 800,000 695,000 665,000
76 GLC-33-D 815,000 695,000 665,000
77 GL-12-D 820,000 695,000 665,000
78 GS-04-N 950,000 698,000 668,000
79 GCK-05-D 860,000 705,000 675,000
80 GLC-32-D 805,000 705,000 675,000
81 GD325-D 800,000 708,000 678,000
82 GLC-300-D 800,000 715,000 685,000
83 GD244-D 870,000 715,000 685,000
84 GD6-09-D 810,000 715,000 685,000
85 GLC-38-D 820,000 715,000 685,000
86 GLC-38-N 820,000 715,000 685,000
87 GD6-09-N 810,000 718,000 688,000
88 GDB-01-D 805,000 718,000 688,000
89 GCK-04-D 880,000 718,000 688,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
90 GCK-04-N 880,000 718,000 688,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
91 GD320-D 800,000 720,000 690,000
92 GD400-D 805,000 725,000 695,000
93 GD400-N 800,000 725,000 695,000
94 GD440-D 800,000 725,000 695,000
95 GD440-N 800,000 725,000 695,000
96 GD420-D 800,000 725,000 695,000
97 GD322-D 800,000 725,000 695,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
98 GDC-01-X 870,000 728,000 698,000
99 GCK-02-D 880,000 730,000 700,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
100 GS-04-D 800,000 730,000 700,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
101 GLC-34-N 845,000 730,000 700,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
102 GLC-36-D 835,000 730,000 700,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
103 GLC-36-N 835,000 730,000 700,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
104 GD333-D 810,000 735,000 705,000
105 GC-10-D 865,000 735,000 705,000 Miễn ship/ tặng bộdây co giãn công sở
106 GLC-37-D 845,000 735,000 705,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
107 GLC-34-D 845,000 740,000 710,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
108 GD366-D 920,000 740,000 710,000 Miễn ship/ tặng bộ
109 GD242-S 870,000 745,000 715,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
110 GC-08-D 885,000 745,000 715,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
111 GDX-01-D 985,000 758,000 728,000
112 BLACKMAN- 980,000 758,000 728,000
113 GCK-01-D 890,000 758,000 728,000
114 GD245-D 855,000 765,000 735,000
115 GLC-02-D 895,000 775,000 745,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
116 GDC-02-D 895,000 780,000 750,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
117 GDC-02-N 895,000 780,000 750,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
118 GLC-01-D 895,000 780,000 750,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
119 GLC-01-N 895,000 780,000 750,000 Miễn ship/ tặng bộ dây co giãn công sở
120 GC-02-D 920,000 815,000 785,000
121 GD2022-BLACK- 888,000 888,000 858,000
122 GD2022-SD- 966,000 966,000 936,000
123 GD2022-SN- 966,000 966,000 936,000
124 SPL-99N- 1,780,000 1,390,000 1,290,000
125 SPL-44D- 1,780,000 1,420,000 1,320,000
126 SPL-88D- 1,780,000 1,420,000 1,320,000
127 SPL-55D- 1,790,000 1,430,000 1,330,000
128 SPL-22D- 1,829,000 1,450,000 1,350,000
129 SPL-66D- 1,800,000 1,450,000 1,350,000
130 SPL-99D- 1,800,000 1,450,000 1,350,000
131 SPL-33X- 1,850,000 1,480,000 1,380,000
132 SPL-99X- 1,850,000 1,480,000 1,380,000

2.2. Đối với sản phẩm Phụ kiện đồ da

 • Phí ship hàng: 26.000 VNĐ
 • Khách hàng mua cùng lúc 2 sản phẩm phụ kiện đồ da CÙNG LOẠI (bảng 2) sẽ được miễn phí ship hàng (ví dụ khách mua 2 dây lưng được freeship).
 • Khách hàng mua phụ kiện đồ da (bảng 2.3) kèm sản phẩm giày thì phụ kiện đó được giảm 30% từ GIÁ BÁN của sản phẩm và MIỄN SHIP toàn bộ đơn hàng với ĐIỀU KIỆN đóng chung đơn. Nếu phụ kiện mua kèm không đóng chung đơn cùng sản phẩm giày thì chỉ thu 1 lần phí ship hàng của giày.

Bảng 2.3.

STT MÃ SP GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ)
1 Ví da VD (từ VD-01 đến VD-03 & VD-06 đến VD-13 & VD-25 & VD-26) 275,000 183,000
2 VÍ DA THẺ VT (VT-01, VT-02,VT-03) 295,000 213,000
3 Ví Da VD (VD-04, VD-05, VD-14, VD-15, VD-16, VD-17, từ VD-27 đến VD-30) 295,000 223,000
4 Ví Da Thẻ VB (VB-01, VB-02) 295,000 223,000
5 DÂY LƯNG MẶT (mã DLM & THL) 350,000 273,000
6 GĂNG TAY DA – 370,000 288,000
7 Ví da VD (VD-31, VD-34, VD-35) 405,000 298,000
8 VCD-38 415,000 338,000
9 Ví da VD (từ VD-18 đến VD-24 & VD-32, VD-33, VD-36) 465,000 353,000
10 VCD-39 470,000 353,000
11 VCD-17 590,000 468,000
12 TUD-05 680,000 558,000
13 TUD-07 680,000 558,000
14 TUD-06 680,000 558,000
15 TUD-04 690,000 568,000
16 VCD-21 780,000 608,000
17 VCD-22 780,000 608,000
18 VCD-23 780,000 608,000
19 VCD-24 780,000 608,000
20 VCD-26 780,000 608,000
21 TUD-02 980,000 848,000
22 TUD-01 980,000 848,000
23 CDA-04 1,250,000 963,000
24 CDA-03 1,350,000 1,073,000
25 CDA-02 1,550,000 1,273,000
26 CDA-01 2,050,000 1,773,000

2.3. Đối với sản phẩm Phụ kiện chăm sóc giày

 • Phí ship hàng: 26.000 VNĐ
 • Khách hàng mua phụ kiện chăm sóc giày (Bảng 2.4) kèm sản phẩm giày thì chỉ tính 1 lần phí ship của giày với ĐIỀU KIỆN đóng chung đơn cùng sản phẩm, KHÔNG chấp nhận tách đơn.
 • Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mại khác.

Bảng 2.4.

STT MÃ SP GIÁ BÁN GIÁ ƯU ĐÃI
1 BÀN CHẢI VỆ SINH 20,000 20,000
2 BỌT LÀM SẠCH 205,000 108,000
3 BÀN CHẢI DA LỘN 20,000 20,000
4 XỊT NANO 245,000 140,000
5 DÂY GIÀY THÔNG MINH 60,000 43,000
6 BÀN CHẢI ĐÁNH GIÀY 20,000 18,000
7 XI ĐÁNH GIÀY 45,000 38,000
8 TẤT 35,000 31,000

Lưu ý

 • Giá khuyến mãi đối với sản phẩm giày được áp dụng mức giá riêng theo khách hàng cũ và khách hàng mới. Hiện tại, giá trên website đang được cập nhật giá giảm theo khách mới. Nếu quý khách là khách cũ, sau khi đặt hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ lại với quý khách và giảm giá theo chương trình cho khách cũ.