QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CHIẾT KHẤU CÁC SẢN PHẦM GIÀY/DÉP DA CỦA SMARTMEN 

1. Phạm vi áp dụng

  • Áp dụng trên toàn hệ thống

2. Nội dung

  • Mức chiết khấu được áp dụng từ giá bán của các sản phẩm Giày/Dép da.
  • Số lượng sản phẩm được áp dụng Mức chiết khấu bằng tổng số lượng Giày/Dép KH đã mua (lịch sử mua hàng tính từ ngày 31/10/2017) cộng số lượng sản phẩm Giày/Dép KH sẽ mua trong hóa đơn tại thời điểm thanh toán.
  • Để được hưởng Mức chiết khấu tương ứng với Số lượng sản phẩm theo quy định tại Bảng 3.1, các KH sẽ phải thanh toán trên cùng 01 hóa đơn (Không được cộng gộp nhiều hóa đơn).
  • Bảng giá Không áp dụng cùng các Chương trình khuyến mại khác, không áp dụng với các sản phẩm trong danh mục Hàng xả.

3. Chi tiết Bảng giá 

                                                               Bảng 3.1

STT Số lượng sản phẩm (ĐVT: Đôi) Mức chiết khấu (ĐVT: %)
1 1 0%
2 2 10%
3 3 12%
4 4 14%
5 5 15%
6 6 16%
7 7 17%
8 8 18%
9 9 19%
10 Từ đôi thứ 10 trở lên 20%